Samochód zastępczy po wypadku lub kolizji drogowej – czy można go uzyskać z OC sprawcy?

samochód zastępczy z OC sprawcy
Samochód zastępczy z OC sprawcy

Dla wielu ludzi samochód jest niezbędnym środkiem transportu, służącym do dojazdu do pracy czy przewożenia dzieci do przedszkola. Jednakże może nastąpić sytuacja, w której na skutek wypadku pojazd stanie się niesprawny. Jak więc postąpić w takim momencie?

Dobrym wyjściem w takiej sytuacji jest samochód zastępczy. Gdy doznajesz szkód w wyniku wypadku czy kolizji i Twojego samochodu nie można używać, pewnie zadajesz sobie pytanie czy możesz oczekiwać wsparcia od firmy ubezpieczeniowej w kwestii auta zastępczego?

Ciekawostką jest, że taka opcja przysługuje każdemu, kto został poszkodowany w wypadku lub kolizji. Warto zatem zastanowić się, jak uzyskać samochód zastępczy z polisy OC sprawcy wypadku.

Czy firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek zapewnić darmowy samochód zastępczy?

Ustawodawstwo nakłada na towarzystwa ubezpieczeniowe obowiązek rekompensaty za szkody. Obejmuje to nie tylko rzeczywistą stratę poszkodowanego, ale także utraconą korzyść, która miałaby miejsce, gdyby do szkody nie doszło. Jakie są tego konsekwencje?

Jeśli auto jest niezbędne do codziennego funkcjonowania (np. dojazdów do pracy, wykonywania zadań zawodowych czy transportu dzieci do szkoły), może zaistnieć potrzeba skorzystania z innego środka transportu. Powoduje to dodatkowe wydatki, które byłyby niepotrzebne, gdyby kolizja nie miała miejsca. W takich sytuacjach odpowiedzialność za szkody majątkowe spoczywa na ubezpieczycielu, dlatego warto ubiegać się o samochód zastępczy w ramach polisy OC osoby odpowiedzialnej za wypadek.

Warto jednak mieć na uwadze, że sama utrata używania pojazdu nie jest traktowana jako szkoda. Szkoda jest wtedy, kiedy dochodzi do realnych strat majątkowych poszkodowanego. Dlatego też zwrot kosztów związanych z wynajmem auta zastępczego z OC sprawcy jest możliwy tylko wtedy, gdy poszkodowany rzeczywiście poniósł takie wydatki.

A co z wynajmem samochodu zastępczego na własną rękę?

Można zdecydować się na samodzielne wypożyczenie samochodu zastępczego. Następnie należy wystąpić z wnioskiem do towarzystwa ubezpieczeniowego o zwrot poniesionych kosztów. W tym procesie konieczne jest uzasadnienie swojego żądania oraz potwierdzenie legalności działania podczas wynajmowania pojazdu. Poszkodowany powinien również dostarczyć stosowną fakturę z wypożyczalni.

Przed podjęciem decyzji na wypożyczenie samochodu zastępczego warto zorientować się w obowiązujących stawkach przyjętych przez ubezpieczycieli. Poszkodowany ma swobodę wyboru między wariantem wynajmu z bezpośrednim rozliczeniem z ubezpieczycielem a opcją wyboru wypożyczalni na własną rękę.

Dlatego wiele firm ubezpieczeniowych publikuje na swoich witrynach internetowych tabele przedstawiające maksymalne kwoty dopuszczalne za wynajem samochodu zastępczego, które są zróżnicowane w zależności od kategorii pojazdu. Znajomość tych informacji jest kluczowa, aby unikać sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztów z powodu zbyt wysokiej ceny wynajętego auta.

Jak załatwić samochód zastępczy z OC sprawcy ?

Gdy poszkodowany martwi się o zwrot kosztów wynajmu lub po prostu nie dysponuje środkami na taki wynajem, może ubiegać się o samochód zastępczy w ramach ubezpieczenia OC winnego zdarzenia.

W razie wypadku lub kolizji, gdzie jesteś stroną poszkodowaną, niezwłocznie skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową osoby odpowiedzialnej za zdarzenie. Podczas zgłaszania incydentu zaznacz, że potrzebujesz auta zastępczego. Towarzystwo ubezpieczeniowe wtedy zwykle aranżuje dla Ciebie samochód zastępczy za pośrednictwem kooperujących z nimi wypożyczalni czy serwisów.

Jeśli jednak preferujesz, aby całą kwestią zajęła się Twoja firma ubezpieczeniowa, możesz zgłosić zdarzenie tam, gdzie masz zawartą umowę ubezpieczenia. Istnieje system BLS (bezpośrednia likwidacja szkód), który umożliwia zgłoszenie szkody w Twoim towarzystwie ubezpieczeniowym, które następnie ureguluje sprawy z ubezpieczycielem winnego wypadku. Ważne jest, aby obie te firmy były uczestnikami systemu BLS – pełną listę takich firm można znaleźć na stronie internetowej

Jeśli ubezpieczyciel oferuje taką opcję, wskaże miejsce, w którym poszkodowany może odebrać samochód zastępczy. Na miejscu potrzebne będą takie dokumenty jak dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu. Przy odbiorze warto mieć również szczegóły polisy oraz numer zgłoszenia szkody oraz wszelką korespondencję z firmą ubezpieczeniową.

Często pojawia się pytanie, jak długo można korzystać z wypożyczonego pojazdu.

Auto zastępcze z OC winowajcy przysługuje poszkodowanemu przez cały czas, kiedy nie może używać swojego własnego samochodu. Oznacza to, że poszkodowany ma prawo do samochodu zastępczego, dopóki jego własny pojazd jest w naprawie.

Oczywiście każdy dzień korzystania z auta zastępczego generuje pewne koszty. Jeśli jednak ubezpieczyciel zapewnił taką pomoc, to pokryje pełen koszt wynajmu. Może jednak wystąpić sytuacja, w której auto jest nienaprawialne i zostanie uznane za całkowicie stracone. W takim przypadku ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z wynajmem pojazdu zastępczego od momentu wypożyczenia do momentu stwierdzenia całkowitej utraty pojazdu przez poszkodowanego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz